Kenali Pengerusi Baru Majlis Perunding PDS

admin Pengumuman Leave a Comment

DATO’ WAN MOHAMAD BIN DATO’ SHEIKH ABDUL AZIZ

KELULUSAN
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Kepujian) – UKM 1978
Diploma Pendidikan – UKM 1977
Diploma Sains Pengurusan – INTAN 1989

BADAN PROFESSIONAL
Member British Institut of Management (MBIM)
Ahli Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)

PENGALAMAN KERJA
15/07/2007 – 22/04/2011
Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

01/07/2004 – 14/07/2007
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) JAKIM

16/01/2003 – 30/06/2004
Pengarah Bahagian Penyelidikan, JAKIM

01/01/2000 – 15/01/2003
Pengarah Bahagian Keluarga, Sosial dan Pengurusan Masjid (KESUMA) JAKIM

17/02/1994 – 31/12/1999
Pengetua Darul Quran, JAKIM

16/07/1993 – 16/02/1994
Ketua Penolong Pengarah Ekonomi, Pentadbiran Sosial, Pusat Penyelidikan Islam (BAHEIS)

06/03/1989 – 26/06/1991
Ketua Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)

06/03/1986 – 03/04/1988
Ketua Bahagian Amar Ma’ruf Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)

01/01/1986 – 06/03/1986
Ketua Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)

01/01/1986 – 06/03/1986
Ketua Penolong Pengarah Institut Dakwah & Latihan Islam (INDAH) Bahagian Hal Ehwal Islam

PENGALAMAN MENGANGGOTAI JAWATAN KUASA UTAMA
Setiausaha Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam (MKI) Majlis Raja-raja Malaysia
Setiausaha Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Majlis Raja-raja Malaysia
Setiausaha Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam (LEPAI), Majlis Raja-raja Malaysia
Timbalan Pengerusi / Ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
Ahli Lembaga Pengawalan Dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran Kementerian Dalam Negeri
Ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia
Ahli Jawatankuasa Eksekutif Malaysia Pusat Kewangan Islam Antarabangsa (MIFC), Bank Negara Malaysia
Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)
Ahli Lembaga Pemagang Amanah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM)
Pengerusi Jawatankuasa Teknikal Makanan Halal dan Barang Gunaan Islam, SIRIM BHD
Pengerusi Jawatankuasa Standard Industri I (Halal), SIRIM BHD
Pengerusi Lembaga Penasihat Pensijilan Halal Malaysia, Jakim
Ahli Jawatankuasa Penasihat Ibadah Haji (Jakim-TH) , Tabung Haji
Pengerusi Lembaga Pengarah Darul Quran, Jakim
Pengerusi Lembaga Penasihat Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), Jakim
Pengerusi Lembaga Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak (IKMAS), Jakim
Pengerusi Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Ahli Jawatankuasa Pengajian Program Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kepujian Fakulti Kepimpinan Dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Penasihat Yayasan Pelajar Islam Malaysia (YPIM)
Penasihat Malaysia Relief Agensi (MRA)

KERTAS KERJA 2009 – 2011
2011
Kertas Kerja di Konvensyen Pemacuan Transformasi Perundangan Islam di Malaysiabertajuk “Pelan Penyelarasan Perundangan Islam Di Malaysia: Peranan Dan Cabaran Jakim” anjuran IKIM.
Kertas Kerja Utama di 5th Conference On The Role Of The Asean Masjid Through Sustanable Social Development di Bangkok, Thailand pada 2 – 4 Feb 2011 bertajuk “The Role Of Asean Mosques Through Continuous And Sustainable Social Development”.

2010
Kertas Kerja di Konvensyen Sekolah-Sekolah Agama Menengah Tahfiz Aliran Sains Peringkat Kebangsaan Tahun 2010 bertajuk “Pendidikan Tahfiz Al-Quran Aliran Sains : Satu Inovasi Baru Dalam Sistem Pendidikan Islam Di Malaysia. Pengalaman Darul Quran Jakim Meniti Kecemerlangan Akademik Aliran Sains Para Huffaz”.
Kertas Ucaptama Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam KLIFF Kali Ke 5 di Hotel Nikko, Kuala Lumpur pada 2 Ogos 2010.
Kertas Kerja Seminar Syariah dan Undang-undang Peringkat Kebangsaan bertajuk “Keberkesanan Undang-Undang Dan Penguatkuasaan Mengenai Makanan dan Produk Halal di Malaysia anjuran USIM”.

2009
Kertas Kerja di Multaqa Institusi Tahfiz Kebangsaan 2009 di Pahang bertajuk “Peranan Badan/Agensi Sokongan Dalam Memantapkan Institusi Tahfiz”.
Kertas Kerja Dialog Intelektual Fatwa Kali Pertama pada 20 – 22 Mac 2009 di Hotel Grand Bluewave, Shah Alam, Selangor bertajuk “Mengenali Laman Web Fatwa Antarabangsa”.
Ucaptama dalam Awareness Seminar on MS 2200 Islamic Consumer Goods-Part 1: Cosmetic and Personal Care-General Guidelines anjuran SIRIM Berhad bertajuk “Consumer Goods From Islamic Perspective”.
Kertas Kerja Muzakarah Haji Kebangsaan pada 3-5 April 2009 di Hotel Puteri Pacific Johor Bahru bertajuk “Keputusan Dan Pandangan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (JKF MKI) Berkaitan Isu Ibadah Haji”.
Kertas Kerja di dalam Seminar IslamGRID Siri 1/2009 di PICC bertajuk “Mengenali Laman Web Fatwa Antarabangsa Dan Takhrij Hadith Melalui Internet”.
Kertas Kerja dalam Seminar Kebangsaan Dakwah Islam di Malaysia bertajuk “Perkembangan Dakwah Di Malaysia : Peranan Jakim Dan Pengalaman Semasa”.
Kertas Kerja di Konvensyen Sekolah-Sekolah Agama Menengah Tahfiz Aliran Sains Peringkat Kebangsaan Tahun 2010 bertajuk “Pendidikan Tahfiz Al-Quran Aliran Sains : Satu Inovasi Baru Dalam Sistem Pendidikan Islam Di Malaysia. Pengalaman Darul Quran Jakim Meniti Kecemerlangan Akademik Aliran Sains Para Huffaz”.
Kertas Ucaptama Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan IslamnKLIFF Kali Ke 5 di Hotel Nikko, Kuala Lumpur pada 2 Ogos 2010.
Kertas Kerja Seminar Syariah dan Undang-undang Peringkat Kebangsaan bertajuk “Keberkesanan Undang-Undang Dan Penguatkuasaan Mengenai Makanan dan Produk Halal di Malaysia anjuran USIM”.

ANUGERAH DAN PINGAT
Anugerah Khidmat Cemerlang Jabatan Perdana menteri pada tahun 1981 dan 1996.
Ahli Mangku Negara (AMN) tahun 1998.
Darjah Kebesaran Bintang Kesatria Setia di-Raja (KSD) sempena ulang tahun Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tahun 2002.
Dato’ Setia di-Raja Kedah (DSDK) sempena ulang tahun Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah yang ke-78 tahun 2006.

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *