Permohonan Pelajar Baharu.

Permohonan pendaftaran pelajar baharu dibuka sepanjang tahun dan akan diproses bagi sesi kemasukan yang berikutnya setelah proses pengambilan bermula.

1 –Pengiklanan

Iklan bagi pengambilan kemasukan pelajar sesi baharu akan diumumkan di muka depan web PDS dan di Facebook rasmi PDS.

2 – Permohonan

Borang permohonan yang lengkap dihantar sama ada menerusi emel, pos atau borang cetak akan diproses.
Mohon Online

3 – Temuduga

Calon yang melepasi syarat-syarat kelayakan akan dipanggil temuduga dan diberi taklimat tentang PDS dan perjanjian tajaan pengajian.

4 – Tawaran

Calon yang berjaya dalam temuduga akan menerima surat tawaran dan tajaan pengajian di PDS.

Beramal Kerana Allah

kompleks pds 3

Syarat-syarat Permohonan.

Kelayakan Umum.

Berumur 17 tahun dan ke atas.

Bujang dan tidak mempunyai sebarang penyakit yang disahkan kronik oleh doktor.

Pemohon pernah mengikuti pengajian di sekolah dan memiliki kemahiran 3M (membaca, menulis dan mengira).

Keutamaan.

Keutamaan akan diberikan kepada calon di kawasan pedalaman yang tidak memiliki kemudahan asas dan tiada pengajian ilmu.


  • Warganegara Malaysia atau kerakyatan negara-negara ASEAN.
  • Muallaf atau masyarakat peribumi dari kawasan pedalaman adalah diutamakan.
  • Bercita-cita untuk menjadi pendakwah.

Tajaan Biasiswa.

Pembelajaran di Pusat Dakwah Serantau (PDS) adalah ditanggung sepenuhnya oleh Yayasan Amal Malaysia sebagai penaja biasiswa pengajian. Pelajar-pelajar hendaklah mematuhi akujanji yang dimeterai sebaik sahaja menempatkan diri di PDS.


Sebarang kesalahan berat yang melanggar peraturan disiplin semasa berada di PDS akan menyebabkan pengajian pelajar akan ditamatkan serta-merta. Pelajar yang berhenti atau gagal tamat pengajian tanpa sebab yang dibenarkan akan diminta untuk membayar ganti rugi kos sepanjang pengajian yang diikuti.

Hubungi Pejabat Pentadbiran.

  • 03-8928 0660
  • admin@pusatdakwahserantau.net
  • Pusat Dakwah Serantau, Lot 4459 Jalan Haji Muhammad Amin, Sg. Merab Luar, Kajang, Selangor.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi nombor telefon/fax/hantar surat ke alamat yang tertera di sebelah. Terima kasih.